FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Åbo Akademi
  • Novian ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Högskolan på Åland
  • Uumajan yliopisto

Keywords

COVID-19, elämänlaatu, harrastukset, hyvinvointi, hyvinvointiteknologia, ikääntyminen, ikääntyneet, kriisit, omaishoito, osallistuminen, sosiaaliset suhteet, terveys, vanhuus

Abstract

Aineisto sisältää Gerontologisen alueellisen tietokannan (GERDA) keräämän kyselyn, jossa on kartoitettu yli 65-vuotiaiden terveyttä ja elinoloja. Kyselyn teemoja ovat muun muassa aktiviteetit, kansalaisaktiivisuus, sosiaaliset kontaktit sekä hyvinvointi.

Aluksi vastaajat kertoivat sosiaalisista suhteistaan ja internetin käytöstään. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä aktiviteetteja he harrastavat ja haluaisivat harrastaa, ja onko koronapandemia vaikuttanut aktiivisuuteen näissä harrastuksissa. Tämän jälkeen tiedusteltiin omaishoitajana toimimisesta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Seuraavaksi vastaajat arvioivat, minkälainen asenne yhteiskunnassa vallitsee ikääntyneitä kohtaan ja miten he itse kokevat ikänsä. Vastaajat kertoivat äänestysaktiivisuudestaan ja luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioihin ja oman lähipiirin ihmisiin. Vastaajia pyydettiin kertomaan oman asuinalueensa ominaisuuksista ja mielipiteistään hyvinvointiteknologiaa kohtaan. Lopuksi esitettiin kysymyksiä liittyen terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Taustamuuttujia aineistossa ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, asuinpaikka ja korkein koulutus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.