FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022

Tekijät

  • Åbo Akademi
  • Novian ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Högskolan på Åland
  • Uumajan yliopisto

Asiasanat

COVID-19, elämänlaatu, harrastukset, hyvinvointi, hyvinvointiteknologia, ikääntyminen, ikääntyneet, kriisit, omaishoito, osallistuminen, sosiaaliset suhteet, terveys, vanhuus

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Gerontologisen alueellisen tietokannan (GERDA) keräämän kyselyn, jossa on kartoitettu yli 65-vuotiaiden terveyttä ja elinoloja. Kyselyn teemoja ovat muun muassa aktiviteetit, kansalaisaktiivisuus, sosiaaliset kontaktit sekä hyvinvointi.

Aluksi vastaajat kertoivat sosiaalisista suhteistaan ja internetin käytöstään. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä aktiviteetteja he harrastavat ja haluaisivat harrastaa, ja onko koronapandemia vaikuttanut aktiivisuuteen näissä harrastuksissa. Tämän jälkeen tiedusteltiin omaishoitajana toimimisesta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Seuraavaksi vastaajat arvioivat, minkälainen asenne yhteiskunnassa vallitsee ikääntyneitä kohtaan ja miten he itse kokevat ikänsä. Vastaajat kertoivat äänestysaktiivisuudestaan ja luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioihin ja oman lähipiirin ihmisiin. Vastaajia pyydettiin kertomaan oman asuinalueensa ominaisuuksista ja mielipiteistään hyvinvointiteknologiaa kohtaan. Lopuksi esitettiin kysymyksiä liittyen terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Taustamuuttujia aineistossa ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, asuinpaikka ja korkein koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.