FSD3842 Kokemuksia läheissuhteiden rajaamisesta mielenterveys- ja päihdeomaisten selviytymiskeinona 2023-2024

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kallio, Joel (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

ihmissuhteet, läheiset, mielenterveys, mielenterveyshäiriöt, mielenterveysongelmat, omaiset, päihdeongelmat, päihderiippuvuus, selviytyminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa vastaajat kertovat kokemuksistaan läheissuhteiden rajaamisesta, kun heidän läheisellään on jokin mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvä haaste.

Kirjoitusohjeessa vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti läheissuhteiden rajaamisesta selviytymiskeinona. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, miten läheisen mielenterveys- tai päihdehaasteet on vaikuttanut omaan elämään sekä millaisia tunteita rajaamiseen on liittynyt. Myös palvelujärjestelmältä saadusta tuesta suhteiden rajaamiseen liittyen oltiin kiinnostuneita. Kirjoitukset sisältävät myös kuvauksia siitä, millä tavoin suhteita on pyritty rajaamaan sekä siitä, onko rajaaminen koettu helppona vai vaikeana päätöksenä. Edelleen tiedusteltiin läheissuhteen rajaamiseen liittyvistä haasteista ja toisaalta hyödyistä sekä siitä, onko rajaaminen synnyttänyt läheissuhteisiin konflikteja.

Taustatietoina aineistossa on sukupuoli ja ikäryhmä. Aineistosta on tehty html-hakemisto, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.