FSD3844 Asukasbarometri 2022

Tekijät

  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Strandell, Anna (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Asiasanat

alueelliset erot, asuinalueet, asuinympäristö, asukkaat, asuminen, kotiympäristö, liikenne, palvelut, palvelutarpeet, sosiaalinen kestävyys, sosiaalinen ympäristö, viihtyisyys, virkistysalueet

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin kaupunkimaisten asuinalueiden asukkaiden kokemuksia asuinympäristön laadusta sekä heidän asumistoiveitaan. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita asuinalueiden toimivuudesta ja viihtyisyydestä sekä taajamissa asuvien asumistyytyväisyydestä. Tutkimus on toteutettu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeena.

Aluksi tutkimuksessa tiedusteltiin kotitalouden henkilömäärää, tuloja, pinta-alaa sekä asuintalon tyyppiä. Lisäksi kysyttiin kodin ulkopuolella yöpymisen määrästä sekä tyytyväisyydestä erinäisiin tekijöihin asuinympäristössä, kuten peruskoulu- ja joukkoliikennepalveluihin. Edelleen tiedusteltiin asuinympäristön miellyttävyyttä kysymällä mm. pyöräilymahdollisuuksista, liikenneturvallisuudesta ja lähikaupoista.

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien asumistoiveita ja kriteereitä, jotka vaikuttavat asumisvalintojen taustalla. Vastaajilta tiedusteltiin minkälaisia palveluja ja liikuntapalveluja he mahdollisesti haluaisivat asuinalueelleen. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan asuinalueen tärkeimmät viihtyvyys- ja epäviihtyvyystekijät. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös työmatkan pituudesta ja kestosta Lopuksi kysyttiin minkälaiseen taloon ja asuinalueelle vastaajat haluaisivat muuttaa ja mitä asioita vastaajat pitäisivät tärkeinä asuinalueen valinnassa.

Taustamuuttujina ovat esimerkiksi kieli, ikä, sukupuoli, perhetyyppi, maakunta, asumisväljyys ja taajaman kokoluokitus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.