FSD3845 Lähteiden kunnostushankkeisiin osallistuneiden metsänomistajien haastatteluja 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Asiasanat

luonnonsuojelu, lähteet (pienvedet), metsiensuojelu, metsänhoito, metsänomistus, metsätalous, ympäristövahingot

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu lähteiden kunnostushankkeisiin osallistuneiden pohjoiskarjalaisten metsänomistajien haastatteluista. Joissakin haastattelutilanteissa haastatteluun osallistui myös metsänomistajan puoliso.

Teemahaastatteluilla selvitettiin metsänomistajien suhdetta omistamiinsa lähteisiin, kunnostuksen motiiveja sekä heidän kokemuksiaan lähteiden kunnostushankkeista. Lisäksi haastatteluilla kerättiin perinnetietoa alueen muista lähteistä, niiden käyttötavoista, paikallishistorioista ja lähteisiin liittyvistä uskomuksista.

Taustatietona on mainittu haastateltavien sukupuoli, syntymävuosi ja haastattelun kesto. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastattelulitteraatioita on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.