FSD3873 Eurooppalaisten eläinlääkäriopiskelijoiden opintomenestys, opiskelustrategiat sekä opiskelu-uupumuskokemukset 2023

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

Asiasanat

kokeet (arviointi), korkeakouluopiskelu, opintomenestys, opiskelijat, opiskelu, opiskelutaito, opiskelutekniikka, strategiat, uupumus

Sisällön kuvaus

Aineisto tarkastelee eurooppalaisten eläinlääketieteellisten korkeakoulujen opiskelijoiden menestystä opinnoissa, opiskeluun liittyviä strategioita sekä koettua opintoihin liittyvää loppuunpalamisen tunnetta. Aineisto on kerätty osana eurooppalaisen eläinlääketieteellisen koulutuksen arviointia ja opinnoissa edistymisen testaamista kehittävää VetRepos-hanketta.

Aineisto sisältää 21 väittämää Helsingin yliopistossa kehitetystä, validoidusta HowULearn-opintokyselystä (https://blogs.helsinki.fi/howulearn/en/). Väitelauseet käsittelevät vastaajien oppimis- ja opiskelutapoja, opinnoissa pärjäämistä sekä koettua opiskelu-uupumusta ja uupumisriskiä. Vastaajat ovat osallistuneet myös yhden tai useamman kerran VetRepos-kehitystestiin, joka mittaa edistymistä koulutuksen keskeisissä sisällöissä. Aineistossa on opiskelijan VetRepos-testin tuloksiin perustuva skaalamuuttuja. Taustatietona on vastaajan opiskeluvuosi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.