Kirkosta eroamisen syyt

Kuvaus

Aineistosarjan aineistot sisältävät kansalaisten eroakirkosta.fi-palvelussa Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta eroamisen yhteydessä mainitsemia eroamisen syitä. Palvelussa voi eroamisilmoituksen jättämisen jälkeen vapaaehtoisesti kertoa myös eroamisen syyn, jota kysytään lomakkeessa sen jälkeen, kun eroamisilmoitus on jo lähetetty.

Aineistosarjan ensimmäinen aineisto kattaa vuodet 2010-2017. Vuodesta 2018 alkaen aineistosarjaa on alettu täydentää vuosittain.

Kirkosta eroaminen on nykyään mahdollista myös Digi- ja väestötietoviraston (DVV) omassa verkkopalvelussa. Eroakirkosta.fi-sivusto ohjeistaakin nykyään kirkosta eroajia käyttämään ensisijaisesti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) palvelua. Tämän vuoksi eroakirkosta.fi-palvelussa tehtyjen kirkosta eroamisten kokonaismäärä on vähentynyt vuosittain merkittävästi 2020-luvun alusta alkaen. Aineistosarja ei sisällä DVV:n sivuilla ilmoitettujen eroamisten syitä.