FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Asiasanat

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Haastateltuja pyydettiin nimeämään asioita, joista he olivat haastatteluajankohtana huolissaan, heiltä kysyttiin kiinnostusta politiikkaan, käsitystä omasta sijoittumisestaan poliittisella kentällä vasemmisto-oikeisto. Heitä pyydettiin sijoittamaan myös presidentinvaaliehdokkaat vasemmisto-oikeisto-mittarille. Haastateltuja pyydettiin kertomaan äänestyskäyttäytymisestään presidentinvaaleissa, valitsijamiesvaaleissa, kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Heiltä tiedusteltiin myös mielipiteitä presidentin vaalitavasta ja presidentinvaaliehdokkaista, puolueista, puolueiden puheenjohtajista, hallituspohjasta ja arvioita hallituksen toiminnasta. Haastateltujen mielipiteitä kysyttiin myös kunnallispolitiikasta, aluepolitiikasta, yritysjohdon ja yritysten henkilöstön yhteistyöstä, verotuksesta ja muutamista muista yhteiskunnallisista asioista. Taustatietoina haastatelluilta kerättiin tietoja mm. kuulumisesta ammatillisiin yhdistyksiin, puolueiden jäsenyyttä, ammattia, kokemuksia työttömyydestä, perhesuhteita, koulutusta, äidinkieltä, tuloryhmää, ikää, paikkakuntaa ja vaalipiiriä. Puoluekantaa ja äänestämistä presidentinvaaleissa tiedusteltiin siten, että vastaajan puoluekanta ei tullut haastattelijan tietoon.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.