FSD1022 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: puoluejäsenet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

demokratia, edustuksellinen demokratia, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnanvaltuustot, kunnat, kuntavaalit, luottamustoimet, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, puolueet, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vertailtiin Suomen seitsemän suurimman puolueen jäseniä kunnallisvaalien 1996 ehdokkaisiin, vaalien valitsijoihin ja valtuutettuihin. Puolueiden jäseniltä kysyttiin puolueeseen liittymisvuotta ja syitä liittymiseen. Aineistosta löytyy tietoa myös jäsenten aktiivisuudesta puolueessa ja kiinnostusta luottamustehtäviin. Lisäksi vastaajille esitettiin toisaalta kunnallispolitiikkaa toisaalta politiikkaa yleensä koskevia väitteitä. Heitä pyydettiin myös arvioimaan miten paljon kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä arvostetaan, missä määrin he katsovat olevansa taustaryhmänsä puolestapuhujia puolueessaan ja miten tärkeää heidän mielestään on, että kunnanvaltuusto vastaa koostumukseltaan kunnan äänioikeutettua väestöä. Tutkimuksessa lueteltiin joukko kunnan tehtäviä ja palveluita, joiden nykytilaa ja kehittämistarpeita vastaajia pyydettiin arvoimaan. Lisäksi puolueiden jäsenet arvoivat keinoja, joilla kunnallista demokratiaa ja palvelutuotantoa sekä päätöksenteon tehokkuutta voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, kenellä heidän mielestään kotikunnassaan on tosiasiallista vaikutusvaltaa, kuinka aktiivisena puoluejäsenenä he pitävät itseään ja kuinka aktiivisesti heidän oma paikallisyhdistyksenä toimii. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi sekä kotikunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.