FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nurmela, Sakari (Suomen Gallup)

Asiasanat

eduskuntavaalit, huono-osaisuus, mielipiteet, nuoret, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, syrjäytyminen, työttömyys, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) seurasi alle 30-vuotiaiden nuorten vaalikäyttäytymistä vuoden 1999 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Nuorten äänestyskäyttäytymisen seurannalla NUORA halusi kiinnittää huomiota nuorten muita ikäryhmiä laimeampaan vaaliosallistumiseen ja selvittää siihen liittyviä taustatekijöitä. Eduskuntavaaliaineisto sisältää tietoja nuorten työttömyyskokemuksista ja syrjäytymisestä sekä äänestyskäyttäytymistä ja poliittisia asenteita koskevia muuttujia: nuorten kiinnostuneisuutta politiikasta, halua keskustella siitä yleensä ja vaalien yhteydessä. Lisäksi aineisto sisältää tietoja siitä, millä tekijöillä on merkitystä äänestyspäätöksen ja poliittisen vakaumuksen muodostumisessa, milloin äänestyspäätös syntyi, kuinka itsestään selvää äänioikeuden käyttäminen on ja oliko ehdokas mieluisa. Aineisto sisältää myös äänestämättä jättäneille esitettyjä kysymyksiä siitä, miksi he eivät äänestäneet vaaleissa. Lopuksi tiedusteltiin, voidaanko vastaajaan ottaa yhteyttä seuraavien europarlamenttivaalien jälkeen. Taustamuuttujina ovat muun muassa koulutus, ammattiryhmä, useat aluemuuttujat sekä vastaajan omat, puolison tai vanhempien työttömyysjaksot ja vanhempien ammatillinen koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.