FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nurmela, Sakari (Suomen Gallup)
  • Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup)

Asiasanat

Euroopan unioni, europarlamenttivaalit, kansallinen identiteetti, mielipiteet, nuoret, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, politiikka, syrjäytyminen, työttömyys, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) seurasi alle 30-vuotiaiden nuorten vaalikäyttäytymistä vuoden 1999 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Nuorten äänestyskäyttäytymisen seurannalla NUORA halusi kiinnittää huomiota nuorten muita ikäryhmiä laimeampaan vaaliosallistumiseen ja selvittää siihen liittyviä taustatekijöitä. Europarlamenttivaalitutkimuksen tarkoituksena oli seurata suomalaisten nuorten suhtautumista Euroopan unioniin sekä selvittää osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin kesäkuussa 1999. Tutkimusaineisto sisältää mm. seuraavia tietoja: vastaajien mielipiteitä demokratian toimivuudesta Suomessa, EU:ssa ja paikallisella tasolla, heidän tietämystään Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista sekä mielipiteitään Suomen EU-jäsenyydestä. Lisäksi aineisto sisältää tietoja vastaajien huolenaiheista, poliittisesta ja yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, äänestyskäyttäytymisestä eurovaaleissa sekä syitä äänestämättä jättämiseen. Aineisto sisältää myös muuttujan, jossa tiedusteltiin vastaajien aikomusta äänestää vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Lopuksi tiedusteltiin, voidaanko vastaajaan ottaa yhteyttä seuraavien presidentinvaalien jälkeen. Taustamuuttujina tässä tutkimuksessa ovat muun muassa koulutus, ammattiryhmä, tulotaso, useat aluemuuttujat sekä vastaajan omat, puolison tai vanhempien työttömyysjaksot ja vanhempien ammatillinen koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.