FSD1031 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1995

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, sosiaalipalvelut, vaalit, valtionvelka, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on onnistunut tehtävissään ja mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueille. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin myös usealla kysymyksellä. Tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi ja miksi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Häneltä kysyttiin, aikooko hän äänestää maaliskuun 1995 eduskuntavaaleissa ja äänestääkö hän ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä ja milloin hän päättää ketä äänestää. Edelleen kysyttiin mitä puoluetta tai ryhmittymää hän äänesti vuoden 1992 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. Vastaajalle esitettiin myös useita yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviä väittämiä ja pyydettiin kertomaan onko hän samaa vai eri mieltä niistä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin vastaako hän perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.