FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mainonta, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Aineistoa varten vastaajilta kysyttiin, olivatko he äänestäneet vuoden 2000 presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella ja ketä ehdokasta he olivat äänestäneet. Heiltä tiedusteltiin myös, milloin he olivat tehneet äänestyspäätöksensä ja mikä merkitys äänestyspäätökseen oli tiedotusvälineillä, mainonnalla, vastaajan lähipiirillä, Internetin vaalikoneilla tai ehdokkaiden vaalisivuilla Internetissä. Lisäksi vastaajille esitettiin lista asioita, joista heitä pyydettiin sanomaan, mikä niistä vaikutti heidän äänestämänsä ehdokkaan valintaan vaalin ensimmäisellä kierroksella. Niiltä, jotka eivät äänestäneet vaalin ensimmäisellä kierroksella, kysyttiin äänestämättä jättämisen syytä. Kaikilta vastaajilta kysyttiin mielipiteitä vaalikampanjasta ja vaalimainonnasta sekä sitä, aikooko vastaaja käydä äänestämässä toisella kierroksella ja ketä aikoo äänestää. Vastaajille esitettiin väittämiä äänestämisestä ja presidentin henkilöstä, joihin heitä pyydettiin ottamaan kantaa. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä puoluetta he äänestäisivät eduskuntavaaleissa, mitä puoluetta he olivat äänestäneet edellisissä eduskuntavaaleissa sekä ketä ehdokasta edellisissä presidentinvaaleissa. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, äidinkieli, ikä, siviilisääty, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, työajasta, ammattiyhdistysjäsenyys, asunnon omistussuhde, äänestäminen vaaleissa ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1999 elokuussa. Aineistossa on myös havaintotunnusmuuttuja hl, jonka avulla se voidaan yhdistää aineistoon FSD1041.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.