FSD1043 Europarlamenttivaalien 1999 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

europarlamenttivaalit, mainonta, puolueiden kannatus, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Europarlamenttivaalitutkimuksessa tutkittiin vaalimainontaa, vastaajien äänestyskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia syitä. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vaalimainontaan liittyen kysyttiin, oliko vastaaja nähnyt vaalimainoksia. Mikäli vastaaja oli nähnyt vaalimainoksia, häntä pyydettiin arvioimaan niitä. Vastaajilta kysyttiin myös, olivatko he käyneet äänestämässä ja minkä puolueen ehdokasta olivat äänestäneet europarlamenttivaaleissa ja edellisissä eduskuntavaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi tutkimuksen tekohetkellä ja missä vaiheessa vastaaja oli tehnyt äänestyspäätöksensä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat vastaajan tekemään valintaan europarlamenttivaaleissa ja miten tärkeitä tietyt asiakysymykset olivat vastaajan tehdessä äänestyspäätöstä sekä vaikuttiko äänestyspäätökseen enemmän ehdokkaan puolue vai ehdokas itse. Vastaajilta tiedusteltiin, mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, miksi he eivät olleet käyneet äänestämässä. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, siviilisääty, äidinkieli, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, ammattiyhdistysjäsenyys, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka, äänestäminen vaaleissa 1996 ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1998 elokuussa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.