FSD1052 EVAn EU-asennetutkimus 1998

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

EMU, Euroopan integraatio, Euroopan talous- ja rahaliitto, Euroopan unioni, asenteet, jäsenyys, kansainväliset suhteet, pohjoinen ulottuvuus, puheenjohtajuus, päätöksenteko, turvallisuuspolitiikka, vaikutukset, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

Tutkimus on kymmenes EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Vastaajalta kysyttiin, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, miten hän suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen, onko tämä suhtautuminen muuttunut jäsenyysaikana ja mitä Suomen tulisi tehdä puheenjohtajakauden aikana. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan useita EU-jäsenyyttä koskevia väittämiä ja Euroopan unionin päätöksentekoa koskevia luonnehdintoja. Lisäksi kysyttiin mitä asioita tulisi korostaa ns. pohjoista ulottuvuutta koskevan hankkeen kehittelyssä. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.