FSD1054 EVAn EU-asennetutkimus 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

EMU, EU-tuet, Euroopan integraatio, Euroopan talous- ja rahaliitto, Euroopan unioni, asenteet, europarlamenttivaalit, jäsenyys, kansainväliset suhteet, laajeneminen, rahapolitiikka, taloudellinen integraatio, turvallisuuspolitiikka, vaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimus on kahdeksas EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimus toteutettiin juuri EU-parlamenttivaalien edellä ja se mittaa suhtautumista unioniin ja kansainvälistymiseen sekä selvittää suomalaisten käsityksiä EU-parlamentista. Lisäksi aineisto jäsentää tietoja vaaleihin liittyvistä keskusteluteemoista. Vastaajalta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, kuinka hyvin hän katsoo tuntevansa kyseisiä asioita ja millainen Suomen EU-jäsenyyden vaikutus on maassamme ollut. Lisäksi kysyttiin, millaisia EUn kehittämistavoitteita Suomen pitäisi unionin jäsenmaana ajaa, millaisia seurauksia EUn mahdollisella itälaajenemisella olisi, tulisiko EUn lähivuosina laajentua vai tiivistyä ja miten vastaaja suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan useita maamme EU-jäsenyyteen, EMUun ja Euroopan unionin jakamiin taloudellisiin tukiin liittyviä väitteitä. Vaaleihin liittyen kysyttiin, kuinka varmasti vastaaja aikoo äänestää syksyn kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa ja kumpi on hänen äänestysratkaisuissaan tärkeämpi tekijä, puolue vai ehdokas. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.