FSD1057 EVAn EU-asennetutkimus kevät 1994

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

EU-tuet, Euroopan integraatio, Euroopan unioni, Maastrichtin sopimus, asenteet, jäsenyys, kansainväliset suhteet, mielipiteet, taloudellinen integraatio, tiedonlähteet, uhkakuvat, vaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimus on viides EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten odotuksia Euroopan unionin jäsenyyden vaikutuksesta Suomeen. Siihen sisältyy myös kansalaisten arvioita sekä Suomen vaikutusvallasta Euroopan unionin jäsenenä että niistä asioista, joihin Suomen tulisi pystyä EU:ssa vaikuttamaan.

Vastaajalta kysyttiin aluksi, tulisiko Suomen liittyä EU:n jäseneksi saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti, kuinka hyvin vastaaja tuntee saavutetun neuvottelutuloksen ja kuinka tyytyväinen hän on siihen. Häntä pyydettiin myös kertomaan miten hän suhtautuu siihen, että Maastrichtin sopimuksen keskeiset periaatteet toteutettaisiin joskus Suomessa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan minkälainen vaikutus Suomen mahdollisella EU-jäsenyydellä olisi mm. elinoloihin, elintasoon, hinta- ja palkkatasoon, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, kulttuuriin, tieteeseen, oikeusturvaan, sukupuolten tasa-arvoon, eri väestöryhmien asemaan, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen ja vastaajan omaan elämään. Vastaaja pyydettiin myös ottamaan kantaa lukuisiin julkisuudessa esillä olleisiin EU-kysymystä koskeviin väitteisiin. Lopuksi kysyttiin, mitkä ovat vastaajan tärkeimmät tietolähteet EU-kysymyksiin liittyvissä asioissa ja kuinka puolueettomia nämä tietolähteet hänen mielestään ovat. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.