FSD1058 EVAn EU-asennetutkimus syksy 1993

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, Euroopan unioni, Euroopan yhteisö, asenteet, jäsenyys, kansainväliset suhteet, mielikuvat, mielipiteet, neuvottelut, pelko, taloudellinen integraatio, vaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimus on neljäs EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten odotuksia EY:n jäsenyyden vaikutuksesta Suomeen. Tässä aineistossa käytetään vielä termiä EY eli Euroopan yhteisö, koska Maastrichtin sopimus ei ollut tullut vielä voimaan aineistoa kerättäessä.

Vastaajalta kysyttiin aluksi, mikä on hänen kantansa Suomen mahdolliseen EY-jäsenyyteen ja missä määrin tämä kanta riippuu nk. reunaehtojen toteutumisesta, kuinka todennäköisenä hän pitää Suomen liittymistä ja kävisikö hän äänestämässä mahdollisessa EY-kansanäänestyksessä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan minkälainen vaikutus Suomen mahdollisella EU-jäsenyydellä olisi mm. elinoloihin, elintasoon, hinta- ja palkkatasoon, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, kulttuuriin, tieteeseen, oikeusturvaan, sukupuolten tasa-arvoon, eri väestöryhmien asemaan, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen ja vastaajan omaan elämään. Vastaaja pyydettiin myös ottamaan kantaa lukuisiin julkisuudessa esillä olleisiin EY-kysymystä koskeviin väitteisiin. Lisäksi hänelle esitettiin erilaisia Euroopan yhteisöön liitettyjä käsityksiä ja pyydettiin arvioimaan miten hyvin ne kuvaavat hänen omaa käsitystään EY:stä. Lopuksi kysyttiin, kuinka tärkeää vastaaja pitää sitä, että Suomi saa eri asioissa neuvottelutavoitteensa läpi. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta, työnantajan koosta ja vastaajan kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.