FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

EMU, EU-politiikka, Euroopan unioni, Eurooppa, asenteet, euro, laajeneminen, mielipiteet, rahapolitiikka, taloudellinen integraatio, tulevaisuus, vaikutukset

Sisällön kuvaus

EVAn EU-asennetutkimus 2001 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyydestä ja sen vaikutuksista. Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua ja kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Lisäksi tiedusteltiin, millaista toimintalinjaa ja kehittämistavoitteita Suomen pitäisi ajaa unionin jäsenmaana. Vastaajia pyydettiin esimerkiksi kertomaan pitäisikö Suomen keskittyä pääasiassa kansallisten etujensa hoitamiseen vai koko unionia koskeviin kysymyksiin.

Suomalaisten näkemyksiä Euroopan unionin vaikutuksista selvitettiin kysymyksillä elintasosta, verotuksesta, hyvinvointipalveluista, tasa-arvosta, Suomen suhteesta ulkomaihin, yhteiskuntamoraalista ja eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten asemasta. Yhtenä teemana oli myös EU:n laajentuminen Itä- ja Keski-Eurooppaan ja Baltiaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia seurauksia tästä laajenemisesta voisi olla. Lisäksi haluttiin tietää, miten vastaajat suhtautuivat Suomen NATO-jäsenyyteen erilaisissa tilanteissa, kuten jos Baltian maatkin liittyvät puolustusliittoon, mikäli Ruotsi liittyy tai mikäli Baltian maat ja Ruotsi liittyvät. Unionin laajentumisen lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä unionin tiivistymisestä eli taloudellisen ja poliittisen yhteistyön lisäämisestä ja lainsäädännön yhtenäistämisestä.

Euroon liittyen kysyttiin muun muassa uuteen valuuttaan totuttelemisen vaikeudesta tai helppoudesta, markasta luopumisen merkityksestä suomalaisen identiteetin kannalta sekä matkustamisen ja ostosten teon yksinkertaistumisesta. Lisäksi kyseltiin vastaajien käsitystä euron vaikutuksesta EU-maiden kansalaisten yhteenkuuluvuuteen ja euron vaikutuksesta kansainväliseen talouteen.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.