FSD1070 Energia-asennetutkimus 1991

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Asiasanat

asenteet, energia, energiansäästö, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, tulevaisuudenodotukset, turve, vaikuttaminen, vastustus, vesivoima, ydinenergia, ympäristökysymykset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energiantuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta, saatavuutta, kotimaisuutta, turvallisuutta ja tuotantovarmuutta. Lisäksi kysyttiin, kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili. Vastaajia pyydettiin myös ennustamaan eri asioiden (mm. viidennen ydinvoimalan rakentaminen ja Suomen liittyminen EY:n jäseneksi) toteutumista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lopuksi tiedusteltiin henkilökohtaista energiansäästöä ja suhtautumista erilaisiin (oletetun) ydinvoimalahankkeen vastustuskeinoihin. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.