FSD1071 Energia-asennetutkimus 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hoikka, Paavo (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)
  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Asiasanat

asenteet, energia, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ympäristökysymykset, yrityskuva

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Seuraavaksi kysyttiin eri näkökohtien (muun muassa taloudellisuus, turvallisuus, työllisyys ja ympäristönsuojelu) painotuksista energiapoliittisessa päätöksenteossa. Vastaajilta tiedusteltiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja kumpi olisi parempi vaihtoehto, ydinvoima vai kivihiili.

Lopussa oli kysymyksiä yrityskuvasta: miten tuttuja ovat eri energia-alan yritysten nimet, millaisia mielikuvia vastaajilla on näistä yhtiöistä ja miten eri ominaisuudet kuvaavat Imatran Voima Oy:tä. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.