FSD1079 EVAn kansallinen asennetutkimus 1984

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

arvot, asenteet, hyvinvointi, järjestötoiminta, kansalaistottelemattomuus, kansallinen identiteetti, talouskasvu, teknologia, vallankäyttö, vieraantuminen, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina olivat hyvinvointi, elintaso ja taloudellinen kasvu, tiede ja teknologia, ydinvoima, ympäristönsuojelu ja vaihtoehtoliikkeet, sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema sekä eri lähteistä saadun tiedon luotettavuus. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asennoitumista politiikkaan.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan sekä arvioita eri vaikuttajien määräysvallasta ja eri vaikutuskeinojen hyväksyttävyydestä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, lapset, asuinpaikkakunta, asuinseutu, lääni, jossa asuu, ammattiryhmä, perus- ja ammatillinen koulutus, kuuluminen ammattijärjestöön, sektori, jolla toimii, toimiala, jolla työskentelee, esimiesasema, bruttokuukausitulot, puolue, jota äänesti viime eduskuntavaaleissa, puolue, jota äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt sekä yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.