FSD1082 EVAn kansallinen asennetutkimus 1990

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, elinkeinoelämä, elintaso, hyvinvointi, joukkoviestimet, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, poliittinen kulttuuri, puolueet, rakennemuutos, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys, työelämä, ulkomaalaiset, valta, yhteiskuntaluokat, yksityistäminen, ympäristökysymykset, yritystoiminta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja vuonna 1990. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan kansainvälistymiseen yleensä ja sen vaikutuksiin Suomessa, kauppaan ja muuhun yhteistyöhön eri alueiden kanssa, Suomen eri tuotantoalojen menestymismahdollisuuksiin, Euroopan integraatioon vaikutuksineen, ulkomaalaisiin, suomalaisuuden tulevaisuuteen, Suomen henkiseen ilmapiiriin, taloudelliseen kasvuun, ympäristökysymyksiin, työelämään, poliittisen järjestelmän toimintaan ja vallankäyttöön yhteiskunnassa. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, asuinkunnan koko, asuinlääni, ammattiryhmä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, toiminta julkisella tai yksityisellä sektorilla, toimiala työelämässä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.