FSD1098 Tampereen yliopistosta 1997 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hankala, Pirjo (Tampereen yliopisto. Suunnittelutoimisto)
  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Palmroos, Pirjo (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Tampereen yliopistosta vuonna 1997 valmistuneiden työelämään sijoittumista. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työssäolokuukausia yleensä sekä työssäolokuukausia koulutusta vastaavissa tehtävissä ja työttömyyskuukausien määrää ennen ensimmäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Lisäksi kysyttiin, olivatko he opiskeluaikana opiskelualaan liittyvissä töissä. Työssäolevilta vastaajilta kysyttiin nykyisen työnantajan tyyppiä, vastaako työ vaatimukseltaan yliopistollista tutkintoa ja päätyön luonnetta. Heiltä tiedusteltiin myös, mikä oli tärkein hakukanava työpaikan saamisessa, mitkä tekijät heidän mielestään vaikuttivat työpaikan saamiseen sekä mitä vastaajien työelämävalmiuksia heidän nykyinen työnantajansa arvostaa. Vastaajilta, jotka olivat valmistumisen jälkeen hakeneet töitä, kysyttiin mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet eniten sekä mitkä tekijät ovat heidän mielestään vaikeuttaneet tai estäneet työllistymistä.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.