FSD1104 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, poliittinen osallistuminen, vaikuttaminen, vallanjako

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset selvitti mielipiteitä kuntien talouden parantamiskeinoista. Kuntalaisilta kysyttiin esimerkiksi hyväksyisivätkö he kunnallisen veroäyrin korottamisen, kunnan omaisuuden myymisen tai henkilöstön pakkolomautukset. Vastaajille esitettiin erilaisia kuntien hallintoa ja taloutta, kunnan tarjoamia palveluita ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ovatko he niistä samaa vai eri mieltä. Vastaajilta tiedusteltiin myös millä tavoilla he tasapainottaisivat kuntansa taloutta. Esimerkiksi koulutoimen osalta lueteltuja säästötoimenpiteitä olivat mm. henkilökunnan vähentäminen tai lomautukset ja rahan lainaaminen. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin arviota siitä, kuinka suuri osa kotikunnan menoista käytetään terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen, opetustoimeen ja yleishallintoon. Lopuksi kysyttiin, mitkä kaikki puolueet tarjoavat kansalaisille hyvät mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa paikallistason asioissa omassa kotikunnassa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, puoluekanta, ammattiryhmä, työnantajan tyyppi, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, asuinkunta, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.