FSD1105 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, vaikuttaminen, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntarissa selvitettiin mm. kuntalaisten käsityksiä vaikutusmahdollisuuksistaan ja joistakin niiden parantamiskeinoista, soveliaasta korkeiden viranhaltijoiden valintatavasta ja virkakaudesta ja puolueiden ja poliitikkojen merkityksestä kunnallishallinnossa. Lisäksi tutkittiin kuntalaisten omaa halukkuutta osallistua yhteiskunnallisiin tehtäviin pyydettäessä.

Kuntalaisilta tiedusteltiin kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta usean eri kysymyksen avulla. Samoin kysyttiin vastaajan käsitystä kunnan hallinnon ja palveluiden riittävyydestä tai riittämättömyydestä.

Kyselyssä selvitettiin ominaisuuksia, joita kuntalaiset mielellään näkisivät omassa valtuutetussaan. Vielä tutkittiin, millainen kuva kuntalaisilla on suomalaisista kunnista ja mm. kunnanhallinnosta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Suhtautumista kuntaliitoksiin ja kuntajakoon selvitettiin myös.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus ja onko vastaaja kotitalouden eniten ansaitseva (päähenkilö), kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, kotitalouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, vastaajan ammattiryhmä, työelämään osallistuminen sekä entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, ja äänestyskäyttäytymisen osoittama puoluekanta sekä paikkakuntatyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.