FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kansanedustajat, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien mielipiteitä kuntien talouden parantamiskeinoista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka hyväksyttävänä keinona he pitävät kunnallisen veroäyrin korottamista, palveluiden yksityistämistä ja henkilöstön pakkolomautuksia. Lisäksi vastaajille esitettiin erilaisia kuntien hallintoa ja taloutta, kunnan tarjoamia palveluita ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ovatko he niistä samaa vai eri mieltä. Edelleen kysyttiin millä tavoilla he tasapainottaisivat kuntansa taloutta ja mihin henkilöstöryhmiin kohdistuvat pakkolomautukset he hyväksyisivät. Vaalien läheisyyden vuoksi kunnallisia vaikuttajia pyydettiin arvioimaan oman vaalipiirinsä kansanedustajia. Lisäksi kysyttiin, mitkä puolueet tarjoavat hyvän mahdollisuuden vaikuttaa kuntia koskeviin asioihin. Taustamuuttujia olivat vastaajan asema, kunnan koko, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee sekä vastaajan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.