FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

identiteetti, julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, kuntaliitokset, läänit, maakunnat, työllistäminen

Sisällön kuvaus

Kunnallisalan ilmapuntari 1997 kartoitti kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä -hallitusten puheenjohtajien käsityksiä kunnallishallinnon ja talouden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimuksessa tiedusteltiin mm., mitä maakuntia vastaajat pitivät vetovoimaisina toimeentulon ja työllisyyden kannalta sekä matkailullisesti, mitkä niistä selviytyvät tulevaisuudessa menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa, mitkä ovat yrittäjäystävällisiä ja missä ponnistellaan maakunnan tulevaisuuden puolesta. Suhtautumista kuntaliitoksiin selvitettiin usean eri kysymyksen avulla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntien sopivaa määrää sekä valitsemaan kuntaliitosten puolesta ja niitä vastaan puhuvia perusteluita. Lisäksi selvitettiin vastaajien suhtautumista uuteen läänijakoon.

Kunnallisjohtoa pyydettiin myös nimeämään tekijöitä, jotka olivat heidän kuntansa identiteetin perustana haastatteluhetkellä sekä tekijöitä, joihin identiteetin tulisi perustua vastaisuudessa. Vielä kysyttiin vastaajien käsitystä kunnan vastuusta työllistämistoimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Heiltä tiedusteltiin myös kunnan tehtäviin ehdottomasti kuuluvia palveluita sekä missä palveluissa kansalaisjärjestöt voisivat toimia aktiivisemmin ja työllistää enemmän. Toisaalta taas haluttiin tietää, mitkä tehtävät kunnallisjohdon mielestä voitaisiin jättää muiden tahojen hoidettavaksi tai kuntalaisten omatoimisuuden varaan.

Erityisesti selvitettiin kuntien suhdetta neljään erilaiseen kuntien toimintaan vaikuttavaan organisaatioon: Kehitysaluerahastoon, Ympäristökeskukseen, yrittäjäjärjestöihin ja ammattiyhdistysliikkeeseen. Lisäksi kysyttiin eri sidosryhmien ja organisaatioiden hyödyllisyyttä kunnan toiminnan ja kehittämisen kannalta.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, asema kunnan hallinnossa, kunnan koko ja sen sijaintilääni (vanha lääni) sekä maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.