FSD1121 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnat, taloudellinen sääntely, työllistäminen

Sisällön kuvaus

Kunnanjohtajilta ja kunnanhallitusten puheenjohtajilta tiedusteltiin mm. kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta, säästöjen tarpeellisuutta sekä kuntien menokohteita, joista voitaisiin säästää. Lisäksi kartoitettiin suhtautumista kunnan vastuuseen työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa.

Kunnallisjohdolta kysyttiin myös käsityksiä kuntien ja valtion välisen tietojenvaihdon sujuvuudesta. Lisäksi selvitettiin joidenkin valtakunnallisten ja alueellisten tahojen hyödyllisyyttä oman kunnan kehittämisen kannalta. Vielä kysyttiin ominaisuuksia, jotka sopivat kuvaamaan muutamia maakunnallisia toimijoita ja eräitä muita organisaatioita.

Taustamuuttujia olivat vastaajan asema kunnan johdossa ja sukupuoli, kunnan koko, maakunnallinen liitto sekä lääni, jonka alueella kunta sijaitsee.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.