FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

hallinto, kunnanjohtajat, kunnanjohtajat, kunnat, kunta-ala, käsitykset, mielipiteet, organisaatiot, säätiöt

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee suomalaisten kunnanjohtajien näkemyksiä ja käsityksiä Kunnallisalan kehittämissäätiöstä. Kyselyaineisto käsittää vuodelta 1996 yhteensä sadan suomalaisen kunnanjohtajan vastaukset Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja sen tuottamaa materiaalia koskeviin kysymyksiin.

Ensin vastaajia pyydettiin arvioimaan Kunnallisalan kehittämissäätiön tarkoitusta ja tehtäväalueita. Kunnanjohtajilta kysyttiin myös mistä he arvelivat säätiön rahoituksen tulevan, paljonko sillä on henkilökuntaa sekä kuka säätiötä johtaa. Lisäksi kysyttiin, mitä julkaisuja tai tutkimuksia he Kunnallisalan kehittämissäätiöön yhdistivät. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvaansa säätiöstä sekä luettelemaan lähteitä, joista he olivat mielikuvaansa saaneet vaikutteita. Kyselyssä tiedusteltiin myös kuinka huolellisesti vastaaja on säätiön julkaisuihin tutustunut.

Seuraavaksi kunnanjohtajilta kysyttiin heidän arvioitaan kehittämissäätiön hyödyllisyydestä yleensä kuntien pitkän tähtäimen kehittämisen, oman kuntansa kehittämisen ja kuntatutkimuksen edistämisen kannalta. Tämän jälkeen heitä pyydettiin antamaan Kunnallisalan kehittämissäätiölle arvosanat toimintansa tunnetuksi tekemisestä kunnanjohtajien keskuudessa, julkisuudessa näkymisestä, julkaisujen sisällön osuvuudesta sekä julkaisujen tasosta yleensä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sopivatko säätiöön tietyt ominaisuudet ja luonnehdinnat, kuten toiminnan tehokkuus, jälkeenjääneisyys ajasta, toiminnan huono tunnettuus, kuntien tarpeiden palveleminen hyvin tai suuntautuneisuus poliittisesti johonkin puolueeseen. Lopuksi kunnanjohtajilta kysyttiin, mitä toiveita tai odotuksia heillä oli säätiön toiminnan suuntaamiseksi.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan sukupuoli, kunnan koko sekä alue, jolla vastaajan kunta sijaitsee.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.