FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Nikula, Jouko (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

ammattiasema, ammattirakenne, järjestötoiminta, kotityö, sosiaalinen asema, toimeentulo, työelämä, työn sisältö, työnjako, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan monipuolisilla kysymyksillä vastaajan nykyistä ammattia, työyhteisöä, työn luonnetta, päätöksentekoa työpaikalla, työn sisältöä, vastaajan työuraa, koulutusta, perhe-elämää, lapsuutta ja vapaa-aikaa, taloudellista tilannetta sekä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastateltavalta kysyttiin useita kysymyksiä hänen nykyisestä ammatistaan, työpaikastaan, työajastaan ja palkkauksesta. Työyhteisön luonnetta kartoitetaan kysymällä mm. työtoverien sukupuolta, ATK-tekniikan käyttöä ja ylenemismahdollisuuksia. Yrittäjiltä ja viljelijöiltä kysyttiin erikseen esim. tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen/tilan kannattavuuteen sekä mitä he odottavat lähitulevaisuudessa tapahtuvan. Työn luonnetta tarkasteltiin kysymällä mahdollisuuksista suunnitella työtä, onko vastaajalla itsellä työnjohdollisia tehtäviä ja kuinka monta esimiesporrasta vastaajan työpaikalla on. Työtyytyväisyyttä kartoitettiin erilaisten väittämien avulla. Lisäksi kysyttiin työn rasittavuudesta ja työn kiireellisyydestä. Työuraa kartoitettiin kysymällä mm. ensimmäisestä ammatista, työttömyydestä ja mahdollisista työpaikan vaihtoaikeista. Koulutukseen liittyen kysyttiin suoritetuista tutkinnoista ja onko nykyinen työ koulutusta vastaavaa. Vastaajalta kysyttiin myös siviilisäätyä ja mahdollisen puolison ammattiasemaa ja sitä, kuka hoitaa erilaiset kotiin liittyvät velvollisuudet. Vapaa-ajan käyttöä kartoitettiin kysymällä yhteiskunnalliseen toimintaan, matkailuun ja ravintolassa käyntiin käytetystä ajasta. Lisäksi vastaajalle esitettiin kysymyksiä hänen taloudellista tilanteestaan ja osallistumisestaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Tutkimuksessa esitettiin myös useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista ja yhteiskuntaluokista. Lopuksi esitettiin muutamia kysymyksiä vastaajan lapsuudesta, asumisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.