FSD1143 Kunnallisalan ilmapuntari 1994: kuntalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, säästäminen, vaikuttaminen, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Kuntalaisilta kysyttiin mm. erilaisten kunnallistalouden parannuskeinojen hyväksyttävyyttä sekä minkä kunnallisten tehtävien menoista voitaisiin säästää tarvittaessa. Toisaalta haluttiin selvittää, missä palveluissa ja tehtävissä kuntalaiset ovat havainneet säästöjä toteutetun. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten kunnallisten palvelut ovat yleisesti kehittyneet eräissä suhteissa parin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vielä kysyttiin, mitä palveluita vastaaja on perheineen tarvinnut tai käyttänyt. Heiltä kysyttiin myös, mitkä palvelut ehdottomasti kuuluvat kunnan tehtäviin ja toisaalta, mitkä kunta voisi jättää valtion, yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten itsensä hoidettaviksi.

Suhtautumista kuntaliitoksiin ja kunnanjohtajien ja johtavien virkamiesten virkojen määräaikaisuuteen ja valintatapaan tiedusteltiin myös.

Taustamuuttujia olivat paikkakuntatyyppi, vastaajan ammattiryhmä, työnantajatyyppi, sukupuoli, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työelämään osallistuminen, asuinlääni, elämänvaihe ja puoluekanta sekä hänen perheensä tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.