FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

hyvinvointivaltio, järjestöt, sosiaaliala, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaalityö, tulevaisuus, vapaaehtoistyö, verkostot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa hyvinvoinnin verkostomaisen tuottamisen nykytilaa sosiaali- ja terveyspoliittisten järjestöjen osalta. Aluksi vastaajilta kysyttiin oman järjestön luonnetta, sen jäsenmäärää, henkilöjäsenten taustaa ja järjestöön liittymisen syitä, palkattujen työntekijöiden määrää sekä järjestön tuottojen ja menojen markkamäärää. Edelleen heiltä kysyttiin arviota järjestön johdon eri tehtävien keskeisyydestä ja järjestössä tapahtuneista, käynnissä tai suunnitteilla olevista muutoksista. Vastaajilta kysyttiin myös vapaaehtoistoiminnan keskeisyydestä järjestön toiminnassa ja järjestön tarjoamien palveluiden priorisoinnista. Edelleen pyydettiin mainitsemaan palveluita, joista järjestö on luopunut tai voisi luopua, ja ne tahot, jotka niitä luopumisen jälkeen hoitavat tai voisivat hoitaa sekä lopuksi kysyttiin järjestön toimenpiteistä tällaisten palveluiden turvaamiseksi. Vastaajilta kysyttiin myös järjestön valmiudesta ottaa tuottaakseen jäsenilleen nykyistä enemmän palveluja ja arviota eri tahojen nykyisestä ja tulevasta merkityksestä yleensä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Lopuksi kysyttiin myös uusien, palveluja vailla olevien ryhmien olemassaolosta sekä järjestön pitkän aikavälin tai lähivuosien strategian olemassaolosta. Taustamuuttujana oli vastaajan tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.