FSD1179 Perhebarometri 1997: suomalaisten perhekäsitykset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Reuna, Veera (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Asiasanat

avioituvuus, avioliitto, avoliitto, käsitykset, lapsiperheet, mielipiteet, parisuhde, perhe-elämä, perheet

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten käsityksiä perheestä ja sen merkityksestä sekä lyhyesti myös eri yhteiskunnan tuki- ja palvelumuotojen käyttöä, niiden riittävyyttä ja niihin tyytyväisyyttä. Vastaajalta kysyttiin kumppanin kanssa yhdessäasumisaikaa, avoliitossa eläviltä avioliiton solmimissuunnitelmia ja naimisissa olevilta avioitumispäätökseen vaikuttaneita syitä, hankittavien lasten oletettua määrää ja sopivaa lapsilukua Suomessa yleensä sekä sopivaa lasten hankkimisikää. Vastaajalta kysyttiin myös mielipiteitä perheen merkityksestä ja perheen koostumuksesta sekä perheen hajoamisen syistä. Edelleen kysyttiin vuorovaikutuksesta muiden omaisten, ystävien ja työtovereiden kanssa, omaisista huolehtimisesta, mielipidettä erilaisista perhettä koskevista väittämistä ja tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin.

Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan perheen taloudellista tilannetta tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa odotettavissa olevia muutoksia. Lopuksi kysyttiin käytettyjä yhteiskunnallisia tuki- ja palvelumuotoja ja niiden riittävyyttä, mielipiteitä tarvittavista yhteiskunnallisista muutoksista perheiden olojen parantamiseksi, lasten päivähoidosta ja pelkoja tulevan lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, sosiaaliryhmä, äidinkieli, asuinlääni, asuinpaikkakunnan koko, talouden koko, kenen kanssa asuu, tulot, sekä kaikkien että kotona asuvien lasten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.