FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pikkala Sari (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Asiasanat

kunnallispolitiikka, kunnanvaltuustot, luottamushenkilöt, poliittinen toiminta, politiikka

Sisällön kuvaus

Valtuustoluopujakysely 1997 osoitettiin kunnanvaltuutetuille, jotka eivät asettuneet ehdokkaiksi vuoden 1996 vaaleissa. Tutkimuksessa on selvitetty valtuustoehdokkuudesta luopumisen syitä.

Vastaajilta tiedusteltiin, millaisissa luottamustehtävissä he olivat toimineet ja kuinka monta vuotta he olivat toimineet julkisissa luottamustehtävissä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin oliko heillä valtuustojäsenyyden lisäksi muitakin luottamustehtäviä ja oliko vastaajilla aikomus luopua myös näistä muista luottamustehtävistä. Vastaajilta kysyttiin kuinka usein he olivat osallistuneet valtuuston kokouksiin ja valtuuston kokousta edeltäviin ryhmäkokouksiin. Kysymyksiä oli myös siitä, kuka tai mikä taho oli tukenut vastaajia heidän osallistuessaan kunnallispolitiikkaan. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan heidän oman kuntansa suhtautumista kunnallispolitiikkaan. Lisäksi pyrittiin selvittämään vastaajien kokemia henkilökohtaisia ristiriitoja ja ongelmia muun muassa työn, kodin ja luottamustehtävien hoidon välillä.

Lopuksi kysyttiin vastaajien syitä olla asettumatta ehdokkaaksi vuoden 1996 kunnallisvaaleissa. Henkilökohtaisista syistä vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa ikä, terveyssyyt, jaksaminen ja raha. Kuntaorganisaatioon liittyvistä syistä vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa vaikutusvallan puute ja työn epäkiitollisuus. Omaan puolueeseen liittyvinä syinä vaihtoehtoina oli esimerkiksi ristiriidat eri puolueryhmien välillä ja tuen puute. Taustamuuttjina olivat muun muuassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, lasten lukumäärä, koulutus, ammattiasema ja puoluejäsenyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.