FSD1199 Puolueiden ajankohtaistutkimus syys-lokakuu 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta, Suomen Keskustasta, Kansallisesta Kokoomuksesta, Vasemmistoliitosta ja Vihreästä Liitosta ensiksi kysymällä kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat puolueeseen ja toiseksi kysymällä kuinka hyvin eri väitelausein kuvatut ominaisuudet sopivat kuhunkin puolueeseen. Edelleen tiedusteltiin hallituksen onnistumista tehtävissään sekä kokonaisuudessaan että yksittäisissä asioissa. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, että jos eduskuntavaalit olisivat nyt niin, kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta, Suomen Keskustaa, Kansallista Kokoomusta, Vasemmistoliittoa, Ruotsalaista Kansanpuoluetta, Vihreää Liittoa tai Kristillisdemokraatteja, mitä puoluetta he edellä mainituista äänestäisivät eduskuntavaaleissa sekä mitä puoluetta he vuoden 2000 kunnallisvaaleissa äänestivät. Vastaajien äänestämisestä tiedusteltiin myös, missä tilanteissa he äänestävät vaaleissa ja mitkä tekijät lisäisivät vastaajien äänestysaikomuksia. Lisäksi kysyttiin kuinka kiinnostuneita vastaajat olisivat tukemaan jotakin eduskuntavaaliehdokasta tai asettumaan itse ehdokkaaksi. Vastaajilta tiedusteltiin millaisten järjestöjen ja yhteisöjen toiminnassa he ovat mukana sekä kuinka monen kansalaisjärjestön jäseniä he ovat. Lopuksi kysyttiin kuka maan johtavista poliitikoista on tehnyt ansiokkaimmin työtä Suomen talouden saattamiseksi takaisin kasvu-uralle. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, äidinkieli, talouden bruttovuositulot, vastaajan äänestämä puolue vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2000 kunnallisvaaleissa sekä vastaajan sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselilla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.