FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Outinen, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Sneck, Timo (Suomen Kaupunkiliitto)

Asiasanat

asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, kehittäminen, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, osallistuminen, terveydenhoito, ulkoilu, vaikuttaminen, vanhustenhuolto, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 1983 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin palvelujen ja hallinnon nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lastenhoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhustenhuollosta, kulttuuripalveluista, vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, suhtautumisesta kunnan hallintoon, kunnan tiedottamisesta sekä kunnan kehittämisestä. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, kulkuväline, jota käyttää työmatkoilla sekä työmatkan pituus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.