FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Tulisiko työmatkaanne helpottaa jollakin seuraavista toimenpiteistä? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lisäämällä joukkoliikenteen vuoroja 1 1461
Lisäämällä tai muuttamalla joukkoliikenteen reittejä 2 1135
Parantamalla tai lisäämällä pyörä- tai kävelyteitä 3 1307
Helpottamalla henkilöautoliikennettä 4 810
Ei tarvitse helpottaa 5 3968
SYSMISS 4601
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 8681
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.54
keskihajonta 1.560

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.