FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kauan olette asunut nykyisessä asuinkaupungissanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 3 vuotta 1 1452
4-9 vuotta 2 2171
10 vuotta tai enemmän 3 5985
Olen aina asunut tässä kaupungissa 4 3509
SYSMISS 165
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13117
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.88
keskihajonta .928

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.