FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kauan olette asunut nykyisessä asunnossanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 1 vuotta 1 1642
1-3 vuotta 2 3491
4-9 vuotta 3 3626
10 vuotta tai enemmän 4 4406
SYSMISS 117
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13165
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.82
keskihajonta 1.033

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.