FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten asuinaluettanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kaupungin keskusta tai kantakaupunki 1 3721
Esikaupunki tai lähiö 2 7553
Haja-asutusalue 3 1756
SYSMISS 252
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13030
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.85
keskihajonta .631

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.