FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä on sukupuolenne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mies 1 6126
Nainen 2 7123
SYSMISS 33
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 13249
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.54
keskihajonta .499

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.