FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä

Asumisen kustannukset?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 4834
Jonkin verran 2 5031
Paljon 3 1714
Aion muuttaa tästä syystä 4 214
SYSMISS 1489
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 11793
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.77
keskihajonta .759

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.