FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä

Työmatkakustannukset?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 6925
Jonkin verran 2 2514
Paljon 3 874
Aion muuttaa tästä syystä 4 65
SYSMISS 2904
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 10378
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.43
keskihajonta .672

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.