FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä

Liikenneyhteydet?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 6906
Jonkin verran 2 3335
Paljon 3 1268
Aion muuttaa tästä syystä 4 89
SYSMISS 1684
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 11598
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.53
keskihajonta .717

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.