FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä

Asuinympäristön laatu (puistojen ja istutusten puute, melu tms.)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 7397
Jonkin verran 2 3225
Paljon 3 907
Aion muuttaa tästä syystä 4 132
SYSMISS 1621
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 11661
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.47
keskihajonta .687

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.