FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun ajattelette nykyistä asumistanne, missä määrin seuraavat seikat aiheuttavat tyytymättömyyttä

Palvelujen sijainti?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 6354
Jonkin verran 2 4217
Paljon 3 1284
Aion muuttaa tästä syystä 4 72
SYSMISS 1355
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 11927
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.59
keskihajonta .703

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.