FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos olette suunnitellut muuttoa tai olette muuttamassa, vastatkaa kysymyksiin 21-23. Muut siirtyvät kohtaan 24.

Aiotteko muuttaa...

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Omassa kaupungissa toiseen asuntoon 1 2077
Naapurikuntaan 2 364
Kauemmas johonkin kaupunkiin 3 277
Kauemmas maaseudulle 4 242
Ulkomaille 5 49
SYSMISS 10273
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3009
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.61
keskihajonta 1.049

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.