FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä onko tuleva asuntonne...

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vapaarahoitteinen omistusasunto 1 1732
Aravalainoitettu omistusasunto 2 425
Kaupungin tai kunnan vuokra-asunto 3 238
Muu vuokra-asunto 4 346
Virka- tai työsuhdeasunto 5 95
Muu asunto 6 160
SYSMISS 10286
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2996
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.04
keskihajonta 1.503

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.