FSD1200 Kaupunkipalvelututkimus 1983

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos Teillä on huollettavana alle kouluikäisiä lapsia, vastatkaa kysymyksiin 24-27. Muut siirtyvät kysymykseen 28.

Miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen kokopäivähoito on järjestetty?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona 1 1132
Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona 2 152
Lapsi on kaupungin päiväkodissa 3 516
Lapsi on kaupungin ohjatussa perhepäivähoidossa 4 285
Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella 5 360
Yhdistämällä edellä mainittuja hoitomuotoja, muulla tavalla 6 294
SYSMISS 10543
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2739
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.81
keskihajonta 1.808

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.